เกี่ยวกับเรา

บริษัท MEP Enviro Technology Sdn Bhd ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการแปรรูปและนำวัสดุเหลือทิ้งทุกประเภทกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ด้วยประสบการณ์การให้บริการและทรัพยากรของบริษัทที่เพิ่มพูนขึ้นในทุกๆปี บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆได้แก่ ISO 14001 (มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม), ISO 9001 (ระบบการบริหารงานคุณภาพ), OHSAS 18001 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รวมถึงได้รับใบอนุญาต LMW (Licensed Manufacturing warehouse) ให้จัดตั้งคลังสินค้าเพื่อการผลิตและรีไซเคิลขยะพลาสติกทุกชนิด

เนื่องจากเรามีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการกำจัดของเสีย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงขยายขีดความสามารถในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยปณิธานที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศ เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาการให้บริการในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้น เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพราะเราเชื่อว่าความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการอย่างเต็มที่แก่ทุกท่าน คือสิ่งที่ทำให้บริษัทของเรามีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเราก็จะรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

MEP Enviro Technology Sdn Bhd เทเลอร์ให้บริการไปยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละรายและเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่สอดคล้องและดีกว่าในระดับสูงสุดของเรา สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในปีนัง เครือข่ายของ บริษัท ของการดำเนินงานรวมถึง 250,000 ตารางฟุตโรงงานแปรรูปเป้าหมายที่จะสร้างและคลังสินค้าในปีนัง จิสติกส์คลังสินค้า บริษัท ในเครือที่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ของมาเลเซียประเทศไทยและฮ่องกง

เหล่านี้พร้อมกับเครื่องจักรรัฐของศิลปะของเราช่วยให้เราสามารถนำเสนอบริการครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้ามูลค่าของเราและลูกค้า
วิสัยทัศน์ของ บริษัท ของเราคือการมุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นการจัดการของเสียรวมที่น่าพอใจสุขภาพความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ของเราคือการทำงานเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศตลอดเวลา เราอย่างต่อเนื่องมองหาวิธีการของการปรับปรุงในทรัพยากรทุกครั้งที่เรามีจากคนสู่สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  • MEP Enviro Technology Sdn Bhd

  • Plot 167A, Jalan Perindustrian Bukit Minyak, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak 13, 14100 S.P.T, Penang, Malaysia.
  • โทร: +604 505 9554    แฟกซ์: +604 505 9556