ติดต่อ


ฝากข้อความของท่าน

เราขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะยินดีอย่างยิ่งหากท่านประสงค์จะติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข +604-505-9554 (ประเทศมาเลเซีย) หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่จะทำให้เราสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปรดฝากข้อความของท่านที่แบบฟอร์มการติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  • Ming Engineering Plastic Sdn Bhd

  • Plot 167A, Jalan Perindustrian Bukit Minyak, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak 13, 14300 S.P.T, Penang, Malaysia.
  • โทร: +604 505 9554    แฟกซ์: +604 505 9556