ใบอนุญาต

บริษัท MEP Enviro Technology Sdn Bhd มีนโยบายที่เคร่งครัดว่าในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับภายในของทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันรวมไปถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย สภาเทศบาลเมือง เขตการค้าเสรี ฯลฯ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  • MEP Enviro Technology Sdn Bhd

  • Plot 167A, Jalan Perindustrian Bukit Minyak, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak 13, 14100 S.P.T, Penang, Malaysia.
  • โทร: +604 505 9554    แฟกซ์: +604 505 9556