ลิงค์และอ้างอิง

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของเราในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์ต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมากอันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน


Department of Environment, Malaysia

www.doe.gov.my

Waste Management Association of Malaysia

www.wmam.org

Malaysian Royal Customs

www.customs.gov.my

London Metal Exchange

www.lme.com

The Basel Convention

www.basel.int

KITCO

www.kitco.com

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  • MEP Enviro Technology Sdn Bhd

  • Plot 167A, Jalan Perindustrian Bukit Minyak, Kawasan Perindustrian Bukit Minyak 13, 14100 S.P.T, Penang, Malaysia.
  • โทร: +604 505 9554    แฟกซ์: +604 505 9556